Để yêu cầu xóa/hủy tài khoản GoldShop của bản thân, vui lòng đăng nhập tài khoản của bạn trên goldshop.vn

Bước 1: Truy cập Tài khoản > Thông tin cá nhân > Yêu cầu xoá tài khoản

Bước 2: Đọc kỹ các thông tin quan trọng liên quan đến việc hủy tài khoản GoldShop > Tiếp tục

Bước 3: Bạn sẽ được yêu cầu xác nhận lại một lần nữa, chọn "Tôi chắc chắn muốn xoá tài khoản" > Gửi để hoàn tất quá trình xoá tài khoản GoldShop

Lưu ý:

Việc xóa/hủy tài khoản GoldShop là vĩnh viễn và không thể khôi phục. Đồng nghĩa bạn không thể đăng nhập hoặc xem lại các thông báo trong ứng dụng sau khi tài khoản đã bị xóa. Sau khi bạn đã hủy tài khoản GoldShop hiện tại, GoldShop có quyền từ chối những yêu cầu thiết lập tài khoản mới của bạn trong tương lai. Người dùng phải hoàn thành tất cả đơn hàng trước khi yêu cầu xóa tài khoản.